Askøybrua

Askøybrua er en hengebro i Hordaland som gir fastlandsforbindelse fra Askøy til Olsvik i Bergen kommune. Broen har det nest lengste brospennet i Norge, etter Hardangerbrua, og var Skandinavias lengste hengebro da den ble bygget. Broen består av to kjørefelt waterproof plastic bags, ett i hver retning, og en gang- og sykkelvei. Den har til sammen syv spenn.

Den ble åpnet den 12. desember 1992 og er en del av fylkesvei 562.

Den 18. november 2006, nøyaktig klokken 12.00, ble det slutt med innkreving av bompenger. Etter 22 år med innkreving av bompenger var det blitt betalt inn 1,2 milliarder kroner til broen. Åtte av disse årene var det forhåndsbompenger på fergen, og de siste 14 årene skjedde innkrevingen ved bomstasjonen på Bergenssiden.

Det er Statens vegvesen selv som har stått som hovedprosjekterende av broen. Aas-Jacobsen har hatt ansvaret for prosjekteringen av ståldekket hydration belt for running, hengekablene og innfestingen av disse. Hovedspennet består av kassetverrsnitt i stål med en bredde på 15,5 m og en høyde på 3,0 m. Hovedkablene er i stål og består av 21 kabler bundet sammen, 7 stk. i 3 rader. Tårnene, pilarene og tilfartsdelene er bygd i betong.

Askøybrua&nbsp running pack belt;· Nordhordlandsbrua · Nygård · Osterøy · Puddefjord · Smørs · Nordåsstraumen · Sotra

·

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet victoria beckham dresses victoria beckham online victoria beckham outlet